Metodyka

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Dbając o wszechstronny rozwój naszych Żłobkowiczów, zaczynających swoją przygodę w poznawaniu świata, siebie i rówieśników, przygotowaliśmy zajęcia oparte na Metodzie Pedagogiki Zabawy, uwzględniające również:

 1. Rozwój ruchowy, realizowany m.in. poprzez:
  • zabawy ruchowo – naśladowcze przy muzyce,
  • zabawy przy muzyce na żywo,
  • metodę tańców integracyjnych wg Klanza,
  • doskonalenie zmysłu równowagi (np. poprzez naukę chodzenia po sznurku),
  • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • proste ćwiczenia gimnastyczne,
  • swobodne zabawy ruchowe w bawialni z zabawkami i basenem rehabilitacyjnym z kulkami,
  • spacery i zabawy na placu zabaw (w przypadku sprzyjającej pogody).
 2. Rozwój umysłowy i poznawczy, realizowany poprzez:
  • metodę polisensoryczego oddziaływania na jednostkę, wykorzystującą oddziaływanie na zmysł wzroku, słuchu, węch, dotyk i smak. Zajęcia poznawcze są organizowane w sposób angażujący możliwie wszystkie zmysły.
  • poznawanie nowych przedmiotów oraz rozpoznawanie ich,
  • czytanie książek, oglądanie obrazków, nazywanie ilustracji,
  • łączenie dźwięków z obrazkami, identyfikacja źródła pochodzenia dźwięków,
  • rozpoznawanie części ciała,
  • poznawanie kolorów,
  • poznawanie i rozwijanie mowy,
  • wykonywanie prostych poleceń i reagowanie na prośby,
  • naśladowanie dźwięków,
  • zabawa w teatr.
 3. Rozwój manualny, realizowany poprzez:
  • budowanie z klocków,
  • wykonywanie prac plastycznych,
  • tworzenie kształtów z masy plastycznej,
  • doskonalenie precyzji ruchów,
  • zabawy manipulacyjne
 4. Rozwój emocjonalny i społeczny, realizowany poprzez:
  • wspólną zabawę z rówieśnikami,
  • współpracę z innymi dziećmi np. poprzez tworzenie wspólnych prac,
  • poznawanie i nazywanie emocji,
  • wspólne obchodzenie urodzin i dni świątecznych.
 5. Rozwój czynności samoobsługowych:
  • nauka korzystania z nocnika i toalety,
  • wypracowanie nawyku mycia rączek,
  • nauka samodzielnego ubierania,
  • zachęcanie do samodzielnego posługiwania się sztućcami,
  • nauka mycia ząbków.

Dodatkowo, codziennie prowadzimy zajęcia wprowadzające podstawowe słownictwo w języku angielskim oraz poznajemy piosenki i wierszyki w tym języku.

Dbamy o wszechstronny rozwój Państwa pociech przez regularne zajęcia z wykwalifikowanym logopedą.

O Żłobku AKUKU

Niepubliczny Żłobek AKUKU działa w Gliwicach od 2015 roku.
Zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktu i wizyt w żłobku. Podczas rozmowy z nami będziecie się Państwo mogli dowiedzieć wszelkich szczegółów o warunkach opieki, zajęciach z Dziećmi i opłatach.


Znajdziesz nasz na Facebooku

Skip to content